O szkole

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA.

W naszej szkole mogą uczyć się  absolwenci szkół podstawowej, zawodowej oraz gimnazjum.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 2 lata dla absolwentów szkół zawodowych (przyjmowani są oni do klasy drugiej) lub 3 lata dla pozostałych.

Zajęcia realizowane są dwa razy w miesiącu w blokach sobotnio – niedzielnych w godzinach: 08.00-16.15. Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (równorzędną ze szkołą państwową), wydaje legitymacje szkolne oraz zaświadczenia dla ZUS-u, zakładów pracy itp.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa w zakresie rozszerzonym: język polski i geografia. Słuchacze szkoły zdają w każdym semestrze egzaminy, które z przedmiotów język polski, matematyka, język angielski mają formę pisemną i ustną a z pozostałych ustną.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym, po zdaniu którego absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości – dokument wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Krakowie.

Do matury

zostało